Vážený zákazník,

v záujme skvalitňovania služieb poskytovaných spoločnosťou SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM s. r. o. sme pristúpili k zavedeniu nového informačného systému s platnosťou od 01. 04. 2019. Náš nový webový portál pre zadávanie objednávok je podstatne užívateľsky jednoduchší a v spojení s novým informačným systémom nám ponúka veľa možností k zvyšovaniu efektivity prepráv, kvality doručovanosti a zlepšovaniu zákazníckeho servisu. Veríme preto, že túto zmenu prijmete pozitívne.

Manuály k zadávaniu objednávok v novom Web Portáli nájdete v nasledovnom umiestnení: https://www.sds.sk/dokumenty-na-stiahnutie. Detailnejšie informácie a prístup do nového objednávkového systému posielame všetkým zákazníkom e-mailom.

Zároveň Vám oznamujeme, že v súvislosti s prechodom našej spoločnosti na nový informačný systém od 01. 04. 2019, príjemca ani odosielateľ zásielky nebude môcť uhradiť poplatok za prepravné služby v hotovosti a z toho dôvodu už nebude možné generovať hotovostné faktúry na príjemcu resp. odosielateľa tovaru. Prepravné od vyššie uvedeného dátumu budeme fakturovať priamo objednávateľom prepravy.