Spoločnosť SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM s. r. o. so sídlom Družby 22, Banská Bystrica – expresný prepravca kusových zásielok, vyhlasuje výberové konanie na subdodávateľa dopravných služieb pre Bratislavu a časť trnavského a nitrianskeho kraja.

Od subdodávateľa očakávame:
- skladové priestory, dostatočný počet a štruktúra rozvozových vozidiel, dostatočné personálne obsadenie depa (skladníci, kuriéri a dispečeri),
- príjem zásielok na depe od slovenských aj zahraničných partnerov, ich spracovanie a prekládka,
- zabezpečenie efektívneho denného rozvozu a zvozu zásielok v požadovanej kvalite,
- denná operatívna komunikácia so Zákazníckym centrom našej spoločnosti, pravidelný reporting.

V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. čísle +421905701629, e-mail: hrebik@sds.sk.