Vážení zákazníci,

s platnosťou od 09. 09. 2019 pristúpi spoločnosť SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM s. r. o. k spoplatneniu prepravy A4 zákazníckych samolepiacich etikiet, ktoré používate na označovanie Vami odosielaných zásielok. Do tohto termínu boli etikety Vám - naším zákazníkom poskytované bezplatne a bezplatne sme Vám ich aj doručovali. Od 09. 09. 2019 bude naša spoločnosť za prepravu každého balíka etikiet (obsah 1000ks štítkov) účtovať 4,- Eur bez DPH (fakturácia bude súčasťou súhrnnej faktúry za prepravu všetkých Vašich zásielok).

Aj napriek faktu, že naša spoločnosť stále nepristúpila k spoplatneniu resp. predaju samotných štítkov, zvýšili sme ich kvalitu a od uvedeného termínu Vám budú zasielané štítky s vyššou lepivosťou.  

S pozdravom

 

Váš SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM s. r. o.