Vážení zákazníci, v záujme zvýšenia kvality a profesionalizácie poskytovaných služieb bola spoločnosť SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM s. r. o. dňa 25. 08. 2016 úspešne registrovaná v Registri poštových podnikov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.