Vážení zákazníci,

v záujme zvýšenia ochrany Vašich údajov zadávaných pri objednávaní prepráv v našom zákazníckom rozhraní eLogClient sme pristúpili k úprave zabezpečenia tohto portálu a začali sme používať protokol „https“. Veríme, že túto zmenu oceníte a prispeje k zvýšeniu Vášho komfortu pri objednávaní nových prepráv. Vaše prihlasovacie údaje ostali nezmenené, pokiaľ by si ich však Váš internetový prehliadač nepamätal, kontaktujte prosím naše Zákaznícke centrum.

SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM s. r. o.