Dokumenty na stiahnutie

Všeobecné zasielateľské a obchodné podmienky

STIAHNUŤ - VOP 1.10.2022

WEBPORTÁL

STIAHNUŤ - šablóna import adries (.xlsx)

Vyplňte stĺpce v šablóne

  • oranžová farba – povinné
  • zelená farba – nepovinné
  • čierna farba – nevypĺňať, musia byť v šablóne

Uložte súbor vo formáte CSV, kódovanie UTF-8

Môžete importovať!