Prevádzkový režim SDS počas Vianoc 2022

Vážení obchodní partneri, dovoľte nám aby sme Vás informovali o prevádzkovom režime spoločnosti SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o. počas koncoročného obdobia 2022. Dňa 23.12.2022 (piatok) bude realizovaný posledný rozvoz a zvoz zásielok pre nástupom Vianočných sviatkov a Nového roka 2023. Prevádzkový režim spoločnosti počas Vianočných sviatkov a Nového roku 2023 V týchto dňoch budú k dispozícii…

Povinnosť zaokrúhľovania dobierkových súm na 0 a 5 centov

Vážení zákazníci, obchodní partneri, v rámci znižovania počtu 1 a 2 centových mincí v obehu bola prijatá legislatívna úprava (Zákon o cenách č. 18/1996 Z. z.), ktorá od 1.7.2022 vyžaduje, aby všetky prijaté platby za tovar a služby v hotovosti v mene EUR boli zaokrúhľované matematicky na 5 centov. Platby v EUR v hotovosti do…

Nové depo v Martine otvorené

Od 2.5.2022 presunom depa zo Žiliny vzniklo nové depo spoločnosti SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o. v Martine, čím dokážeme kvalitnejšie manipulovať a doručovať zásielky v regióne severného Slovenska. Nájdete nás v areáli bývalých strojární ZŤS Martin na adrese Československej armády 1697/5, 036 01 Martin.

Zavedenie palivového príplatku od 16.3.2022

novinky-palivovy-priplatok

Vážení zákazníci, vzhľadom k súčasnej dramaticky sa vyvíjajúcej situácii v cenách pohonných hmôt sme nútení pristúpiť k zavedeniu palivového príplatku k dohodnutým cenám prepravného. Palivový príplatok a jeho výška vychádza z priemernej ceny nafty vykazovanej Štatistickým úradom SR za predposledný ucelený týždeň predchádzajúceho kalendárneho mesiaca a platí pre celý nasledujúci kalendárny mesiac. Na strane informačného…

Nové depo a centrálne prekladisko v Banskej Bystrici otvorené

Nové depo a centrálne prekladisko v Banskej Bystrici posilnilo našu distribučnú sieť na Slovensku. Stáva sa aktuálne najväčšou pobočkou SDS. Presunom depa a centrálneho prekladiska zo Zvolena sme zvýšili kapacitu, čím dokážeme efektívnejšie pracovať a manipulovať zásielky s cieľom poskytovať ešte lepšiu podporu našim zákazníkom skvalitnením doručovania. Nájdete nás v areáli bývalého drevospracujúceho podniku Smrečina na adrese Cesta ku Smrečine 5,…

Prevádzkový režim SDS počas Vianoc 2021

Vážení zákazníci, dovoľte nám, aby sme Vás informovali o prevádzkovom režime spoločnosti SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o. počas koncoročného obdobia 2021. Dňa 23.12.2021 (štvrtok) bude realizovaný posledný rozvoz a zvoz zásielok pred vianočnými sviatkami. V dňoch 27. – 30.12.2021 bude prebiehať štandardné doručovanie a vyzdvihovanie zásielok. Dňa 31.12.2021 budú prevádzky našej spoločnosti zatvorené. V prípade zásielok doručovaných…

Bezpečnostné opatrenia spojené s vírusom COVID-19

Prijímame opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov, partnerov a zákazníkov. V nadväznosti na rýchle šírenie nákazy spôsobenej vírusom COVID-19, spoločnosť SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o. považuje za svoju povinnosť chrániť zdravie ľudí, pričom sa snaží zabezpečiť doručovanie zásielok v rámci bežného časového a prevádzkového režimu. Na základe vyššie uvedeného zavádzame preventívne opatrenia na obmedzenie šírenia nákazy,…

Prevádzkový režim SDS počas Vianoc 2020

Vážení zákazníci, vzhľadom na aktuálne nariadenia úradu vlády sa spoločnosť SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o. rozhodla zmeniť prevádzkový režim. Pre poskytnutie individuálne zákazníckeho servisu v tomto období bude SDS v bežnom prevádzkovom režime s výnimkou dňa 31.12.2020 kedy bude prebiehať technologická odstávka. Zásielky smerujúce do Českej republiky budú doručované od 5.1.2021. Ďakujeme a želáme Vám čo…

Zmena cenníka mýtneho poplatku

Vážený zákazníci, dovoľte nám oznámiť Vám, že spoločnosť SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o. pristúpila s platnosťou od 1.1.2020 k zvýšeniu mýtneho poplatku zo súčasných 0,015 eur/kg hmotnosti zásielky na 0,02 eur/kg. Aj napriek tomuto nepatrnému zvýšeniu poplatku patrí naša spoločnosť k prepravcom s jedným z najnižších mýtnych poplatkov. Predmetný poplatok sa aj naďalej nevzťahuje na paletové…

Amortizácia EUR paliet

Vážení obchodní partneri, s účinnosťou od 1.10.2019 zavádza spoločnosť SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s. r. o. v našom informačnom systéme pre zákazníkov využívajúcich službu vrátenia EUR paliet amortizáciu vratných obalov. Štandardná amortizácia paliet bude nastavená na 5 % čo v praxi znamená, že ak odosielateľ odovzdá do systému napr. 100 ks vratných EUR paliet, naša spoločnosť…