Povinnosť zaokrúhľovania dobierkových súm na 0 a 5 centov

Vážení zákazníci, obchodní partneri,

v rámci znižovania počtu 1 a 2 centových mincí v obehu bola prijatá legislatívna úprava (Zákon o cenách č. 18/1996 Z. z.), ktorá od 1.7.2022 vyžaduje, aby všetky prijaté platby za tovar a služby v hotovosti v mene EUR boli zaokrúhľované matematicky na 5 centov. Platby v EUR v hotovosti do 5 centov, majú byť zaokrúhlené na 5 centov.

Novela zákona o cenách – Ministerstvo financií SR

Povinnosť zaokrúhľovania na 0 a 5 centov sa tak dotkne aj dobierkových súm platených v hotovosti.

Ako to bude fungovať v praxi?

Do informačného systému (ďalej IS) našej spoločnosti odporúčame podať len zásielku s dobierkovou sumou zaokrúhlenou na 0 alebo 5 centov. Vložením zaokrúhlenej sumy dobierky zamedzíte vzniku rozdielov v spracovaní a v účtovníctve na oboch stranách.

Ak zadáte dobierkovú zásielku bez zaokrúhlenia, náš informačný systém zaokrúhli dobierkovú sumu podľa platných pravidiel zaokrúhľovania na 0 alebo 5 centov.

Zaokrúhlená suma dobierky bude kuriérom vybraná a následne vám táto suma prevedená.

S úctou

SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM.