Zavedenie palivového príplatku od 16.3.2022

Vážení zákazníci,

vzhľadom k súčasnej dramaticky sa vyvíjajúcej situácii v cenách pohonných hmôt sme nútení pristúpiť k zavedeniu palivového príplatku k dohodnutým cenám prepravného.

Palivový príplatok a jeho výška vychádza z priemernej ceny nafty vykazovanej Štatistickým úradom SR za predposledný ucelený týždeň predchádzajúceho kalendárneho mesiaca a platí pre celý nasledujúci kalendárny mesiac.

Na strane informačného systému našej spoločnosti SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o. budú už od 16.3.2022 uvedené ceny prepravy vrátane palivového príplatku.

S aktuálnou výškou palivového príplatku sa môžete zoznámiť na našej úvodnej webovej stránke.

Veríme, že naše kroky, ktoré sme nútení v súčasnom stave zaviesť chápete, a budeme spoločne veriť, že sa situácia čoskoro ukľudní.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.