2021-Q3

REST API

Požiadavky zákazníkov po modernej integrácii dátovej komunikácie prostredníctvom webových služieb a API rozhrania viedla k rozhodnutiu doplniť súčasnú výmenu dát medzi informačným systémom LORI a informačným systémom zákazníka formou zasielania XML súborov na FTP server.

Manuál pre integráciu API