Bezpečnostné opatrenia spojené s vírusom COVID-19

Prijímame opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov, partnerov a zákazníkov.

V nadväznosti na rýchle šírenie nákazy spôsobenej vírusom COVID-19, spoločnosť SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o. považuje za svoju povinnosť chrániť zdravie ľudí, pričom sa snaží zabezpečiť doručovanie zásielok v rámci bežného časového a prevádzkového režimu.

Na základe vyššie uvedeného zavádzame preventívne opatrenia na obmedzenie šírenia nákazy, ktoré vychádzajú aj z oficiálnych doporučení úradov a verejných inštitúcií:

  • O základných hygienických opatreniach boli a sú priebežne informovaní pracovníci a subdodávatelia zabezpečujúci služby doručovania.
  • V kancelárskych a prevádzkových priestoroch spoločnosti sú priebežne rozmiestňované dezinfekčné a ochranné prostriedky.
  • V kancelárskych a prevádzkových priestoroch spoločnosti kontrolujeme stav prípadnej chorobnosti zamestnancov a meriame denne teploty zamestnancom.
  • Pravidelne sledujeme najnovšie správy, odporúčania úradov a bez prieťahov okamžite zabezpečíme vykonanie všetkých doporučených opatrení.

Spoločnosť verí v zodpovedné správanie každého jednotlivca a dodržiavaním vyššie uvedených základných opatrení je možné predísť šíreniu nákazy.

V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte na zákazníckej linke 18 108.

Ďakujeme za porozumenie.

Váš SDS tím