Category Archives: Nezaradené

Povinnosť zaokrúhľovania dobierkových súm na 0 a 5 centov

Vážení zákazníci, obchodní partneri, v rámci znižovania počtu 1 a 2 centových mincí v obehu bola prijatá legislatívna úprava (Zákon o cenách č. 18/1996 Z. z.), ktorá od 1.7.2022 vyžaduje, aby všetky prijaté platby za tovar a služby v hotovosti v mene EUR boli zaokrúhľované matematicky na 5 centov. Platby v EUR v hotovosti do…