Category Archives: Obchodné podmienky

Zavedenie palivového príplatku od 16.3.2022

novinky-palivovy-priplatok

Vážení zákazníci, vzhľadom k súčasnej dramaticky sa vyvíjajúcej situácii v cenách pohonných hmôt sme nútení pristúpiť k zavedeniu palivového príplatku k dohodnutým cenám prepravného. Palivový príplatok a jeho výška vychádza z priemernej ceny nafty vykazovanej Štatistickým úradom SR za predposledný ucelený týždeň predchádzajúceho kalendárneho mesiaca a platí pre celý nasledujúci kalendárny mesiac. Na strane informačného…

Zmena cenníka mýtneho poplatku

Vážený zákazníci, dovoľte nám oznámiť Vám, že spoločnosť SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o. pristúpila s platnosťou od 1.1.2020 k zvýšeniu mýtneho poplatku zo súčasných 0,015 eur/kg hmotnosti zásielky na 0,02 eur/kg. Aj napriek tomuto nepatrnému zvýšeniu poplatku patrí naša spoločnosť k prepravcom s jedným z najnižších mýtnych poplatkov. Predmetný poplatok sa aj naďalej nevzťahuje na paletové…

Amortizácia EUR paliet

Vážení obchodní partneri, s účinnosťou od 1.10.2019 zavádza spoločnosť SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s. r. o. v našom informačnom systéme pre zákazníkov využívajúcich službu vrátenia EUR paliet amortizáciu vratných obalov. Štandardná amortizácia paliet bude nastavená na 5 % čo v praxi znamená, že ak odosielateľ odovzdá do systému napr. 100 ks vratných EUR paliet, naša spoločnosť…