Nové depo a centrálne prekladisko v Banskej Bystrici otvorené

Nové depo a centrálne prekladisko v Banskej Bystrici posilnilo našu distribučnú sieť na Slovensku. Stáva sa aktuálne najväčšou pobočkou SDS.

Presunom depa a centrálneho prekladiska zo Zvolena sme zvýšili kapacitu, čím dokážeme efektívnejšie pracovať a manipulovať zásielky s cieľom poskytovať ešte lepšiu podporu našim zákazníkom skvalitnením doručovania.

Nájdete nás v areáli bývalého drevospracujúceho podniku Smrečina na adrese Cesta ku Smrečine 5, 974 01 Banská Bystrica.

Tešíme sa na vašu návštevu 🙂.