Vážení zákazníci, reklamačný poriadok platný do 30. 09. 2016 sa stal neoddeliteľnou súčasťou aktuálne platných Všeobecných zasielateľských a obchodných podmienok spoločnosti SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s. r. o., ktoré sú k nahliadnutiu tu. Znenie pôvodného reklamačného poriadku platného do 30. 09. 2016 je k nahliadnutiu tu.

Spoločnosť SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s. r. o., Družby 22, Banská Bystrica v zmysle zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách oznamuje, že v období od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 bolo prijatých 766 reklamácií, z toho bolo 326 uznaných. Príčinou uznaných reklamácií boli hlavne straty a poškodenia zásielok.