Vážení zákazníci, v súvislosti s profesionalizáciou služieb poskytovaných spoločnosťou SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s. r. o., došlo k aktualizácii doteraz platných Všeobecných zasielateľských a obchodných podmienok spoločnosti (ďalej VOP). Nové VOP účinné od 01. 10. 2016 ako aj predchádzajúce znenie VOP sú k nahliadnutiu nižšie.